Het team

Ariënne Henkemans (begeleidster moestuin): 

Het is mijn passie om bij te dragen aan een gezonde en duurzame manier van samenwerken en samenleven tussen mensen en de natuur. Als bosantropologe en ontwikkelingswerker heb ik jarenlang gewerkt met boeren en bosbewoners in verschillende delen van de wereld.
Ariënne Henkemans
Om de gezond makende werking van planten en dieren in te zetten ten behoeve van het welbevinden van kwetsbare mensen in onze samenleving, heb ik mij geschoold tot Tuintherapeut en begeleidster moestuin. Gedurende enkele jaren heb ik het werkgebied tuin van Zorgboerderij de Dijckhof (Zonnehuizen) verzorgd, in de functie van Psychiatrisch Pedagogisch Hulpverlener. De afgelopen jaren begeleidde ik op diverse locaties (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of verslaving in het kweken, verwerken en verkopen van moestuin producten. Tevens begeleid ik tuinactiviteiten en natuurbeleving voor senioren en mensen met NAH.
Sinds 2013 verzorg ik de moestuin van Woonerf Luscinia, samen met de bewoners en deelnemers aan de dagbesteding.

 

Ondine Gordijn (woonbegeleidster)

Vanaf september 2014 werk ik in de woonbegeleiding. In mijn werkervaring ligt het accent  op het leven en wonen van mensen met en zonder verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Bij de leef-werkgemeenschap Urtica – de Vijfsprong had ik deel aan het opzetten van een eerste buitenhuis (huis voor begeleid zelfstandig wonen), en was ik werkleidster van het huiswerkgebied. Daarnaast ook persoonlijk begeleider van mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek. 
img021_2
Als zzp’er begeleidt ik momenteel ook mensen met een PGB in de thuissituatie. Relevante opleidingen waren hier de SPW Opleiding  Heilpedagogie/Sociaal Therapie , en diverse bij- en nascholingstrajecten m.n. voor de psychiatrie.
Het enthousiasme voor mijn werk haal ik uit die momenten dat het lukt om  voorwaarden te scheppen die maken dat de eigen kwaliteit van ieder individu tevoorschijn kan komen. En dat deze kwaliteit deel mag  uitmaken van het samen leven en samen werken. Dat ieder kan voelen: ik mag er zijn en ik doe ertoe. Mijn ervaring is dat er dan een basis ontstaat waarop ontwikkeling plaats kan vinden.

 

Ella Meijer (woonbegeleidster)

 

 

 

 

 

Rob Gruyters – vrijwilliger tuinwerk
Wim Sloot – hovenierswerk
Bibi Lammers – vrijwilliger dierverzorging

Warme zorg en samen aan het werk ?
Dat kan bij Woonerf Luscinia !