Juni 2010Vriendenbijeenkomst: Nieuwe naam, nieuwe logo en nieuwe brochure!
Op de ontmoetingsbijeenkomst van de Vriendenkring op 12 juni j.l 문명6 몰려드는 폭풍. was een select groepje Vrienden en sympathisanten aanwezig. Na een speelse opmaat hebben we met gepaste trots onze nieuwe brochure kunnen tonen. Een mooie presentatie in full-color Batman Superman. Gekozen was voor het A5-formaat en dubbelgevouwen. We waren er zelf best tevreden over. Ook is het nieuwe logo getoond en deze is ook gebruikt in de brochure Download the magazine layout. Tevens hebben we ons project nu een naam gegeven: ” Woonerf Luscinia”.
Verder hebben we de ontwikkelingen van de afgelopen periode kunnen vertellen Checkville. Ontwikkelingen op het gebied van:
– voortgang in het overleg met de Gemeente Bronckhorst. De planbeschrijving van Luscinia is bij B&W ingediend en we verwachten binnen enkele weken de uitslag taptap 다운로드!
– voortgang ten aanzien van financieringsmogelijkheden. We hebben contact gezocht met een landelijk werkende ideële stichting, die bereid is toe te werken naar een haalbare financieringsconstructie 언디스퓨티드 2.
– voortgang ten aanzien van mogelijke samenwerking met een AWBZ-erkende zorginstelling. Sowieso hebben we gemeend naar wegen te zoeken waardoor we (ook) gebruik kunnen maken van financiering in zorg-in-natura 웹 하드 단순.

Het was een levendig geheel. Afgelopen periode zijn er best een aantal knopen doorgehakt en dit heeft geleid tot nieuwe voortgangsmogelijkheden 신원보증서 양식. We zitten duidelijk in de stroom en hopen nog vóór de zomervakantie aan een aantal zaken te kunnen werken. Voor méér informatie verwijs ik naar de nieuwsbrieven 맥 벅스 다운로드. Wanneer u zich heeft opgegeven als Vriend van Luscinia, krijgt u deze nieuwsbrieven automatisch toegezonden!