Informatie over de Vriendenbijeenkomst: zie onderaan dit nieuwsbericht!

Terugblik kredietaanvraag in december 2012
Nadat bleek dat de kredietaanvraag in december 2012 nog niet door de bank kon worden gehonoreerd en dus werd aangehouden, hebben wij ongelooflijk veel oprechte, meelevende, fijne reactie’s van de kring van mensen om ons heen mogen ontvangen 고해상도 음원 다운로드.  Deze warme ondersteuning heeft ons, en Woonerf Luscinia, enorm goed gedaan. Dank daarvoor! Wijzelf moesten even bijkomen van een periode keihard werken en de reactie van de bank goed beoordelen Command & Conker.

Echter, gelijk in het Nieuwe jaar werden wij beiden door de griep geveld: ouderwets onder de wol met flink hoge koorts!!! We bleken toch wel vatbaar te zijn geweest, na deze periode van hard werken 자연 사진. Na flink wat dagen uitzieken, hebben we toen de draad van Luscinia weer opgepakt.

Extra eigen vermogen nodig!
Zoals we in onze vorige korte nieuwsflits aangaven, was er de noodzaak van aanvullend eigen vermogen mysql 워크벤치 다운로드.  De grote vraag was dus: hoe krijgen we dat voor elkaar?
Enerzijds zochten wij naar extra financiële inbreng. We hebben ons allereerst gericht op organisaties en/of particulieren die in Woonerf Luscinia willen investeren Download Korean-American medicine ci.  Maar het kost nu eenmaal de nodige tijd voordat daar resultaten uit voort komen. Tot nog toe heeft dat niet echt iets wezenlijks opgeleverd.
Anderzijds hebben we ook weer om extra steun vanuit de vriendenkring gevraagd Download Internet Explorer pdf. Diverse vrienden hebben direct gereageerd middels een aanvullende lening! Geweldig. Mogelijk, en daar hopen we op, kan deze steun nog uitgebreid worden 원헌드레드 시즌6.

Alternatieven?
Naast de zoekactie naar uitbreiding van het eigen vermogen, hebben we gezocht naar alternatieven voor de bouw- en realisatiefase Premier 2018. Dit hebben we gevonden in de optie om zoveel als mogelijk te bezuinigen bij de verbouwingen en inrichting, en verder daar waar mogelijk investeringen door te schuiven naar de toekomst adobe flash player 10 다운로드. Op deze wijze kunnen we gefaseerd opstarten, en kunnen wij als initiatiefnemers, samen met een aantal bewoners, al starten in een minimaal verbouwd woonhuis Download sgwannabe mp3. Zonodig plaatsen we tijdelijke woonruimte om de periode tot de nieuwbouw te kunnen overbruggen. In de tweede fase bouwen we dan het appartementengebouw. Tevens hopen we dat er straks vanuit de Vriendenkring/stichting op diverse manieren ondersteuning geboden kan worden, bv. bij de inrichting van de werkplaatsen en het erf.

Nieuwe financieringsaanvraag.
En zo hebben we in februari-maart toegewerkt naar een nieuwe financieringsaanvraag. Een nieuw plan met bijbehorende begrotingen, uitwerkingen en faseringen werd met de bank besproken. Gaandeweg kregen we al het gevoel, dat het deze keer wél zou gaan lukken.

Intussen hebben we vernomen dat de bank akkoord is en ons een kredietovereenkomst aanbiedt! En daar zijn wij ongelooflijk verheugd over! In kleine kring hebben we dit moment al gevierd. Komende periode gaan we dat verder uitwerken om toe te werken naar een definitieve overeenkomst. En daarmee kan het laatste gedeelte van het traject bestemmingsplanwijziging bij de Gemeente Bronckhorst ingezet worden. Uitgaande van deze planning kunnen we in augustus de koop van de locatie afronden bij de notaris. En daarmee bewijst zich gelijk de kracht en warme betrokkenheid van de grote Vriendenkring, die voor een belangrijk deel met particuliere leningen hebben bijgedragen!

Vriendenbijeenkomst 20 april 2013
Om dit heuglijke feit te vieren, en onze Vrienden- en belangstellendenkring nader te informeren, is er op zaterdag 20 april 2013 weer een Vriendenbijeenkomst gepland in het Middenhuis van onze woonvereniging De Groene Marke te Zutphen (zie www.middenhuis.nl). Alle Vrienden en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

We delen de middag als volgt in:

Van 14.00 tot 14.30 : vrije inloop met koffie en thee.
Van 14.30 tot 15.30 : stand van zaken en een vooruitblik
Van 15.30 tot 17.00 : ruimte voor vragen, vrij gesprek en ontmoetingen.

Graag tot dan!